Organist Jakob Strandby
Tlf.: 4042 0864
Mandag er fast fridag.
E-Mail: strandby.musik@gmail.com

Graver Lotte Hansen
Tlf.: 4030 2918
E-mail: graver@lyug.dk

Gravermedhjælper og kirketjener Casper Blomqvist 
Tlf.: 4030 1456
Mail: gravermed.kirke@lyug.dk

Kirkesanger Aya Krogh Jørgensen 
Mandag er fast fridag
Tlf.: 6067 6343
E-mail: ayajoergensen@gmail.com

Gravermedhjælper med kirketjeneste
Simon Jensen
Tlf.: 4030 0619
E-mail: gravermedhjaelper@lyug.dk

Kirkeværge ved Lynge Kirke
Ole Petersen, se under "Menighedsrådet"

Kirkeværge ved Uggeløse Kirke
Jan Bjerregaard, se under "Menighedsrådet"

Kordegn  se
oplysninger under "Kirkekontoret"