For at blive konfirmeret skal man deltage i konfirmationsforberedelse.

Vi bruger forberedelsestiden til at få større kendskab til, hvad kristendom, tro og kirke er. Vi ser også på vore gamle sognekirker, og de historier de kan fortælle.

Man skal være døbt for at kunne blive konfirmeret. Er du ikke døbt, kan du sagtens deltage i konfirmationsforberedelsen alligevel. I fællesskab finder vi så en søndag, hvor vi holder dåb. Det bliver aftalt undervejs i forløbet.

Hvis din søn / datter går på en anden skole, men ønsker at blive konfirmeret hos os, kontakt da en af vore præster. Se oplysninger under "kontakt"

Tilmeldingen til konfirmation skal ske via linket:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Du kan tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Husk at skrive hvilken klasse og skole dit barn går i, da undervisningen og konfirmationen følges ad, klassevis.

Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten. Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. august, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på telefon 4818 8556 eller på mail: lynge.sognhilleroed@km.dk.

Konfirmationsdatoerne er følgende i 2020:
Lynge Kirke er lukket p.gr.a renovering fra januar 2020 - til sommeren 2021

Lørdag den 25. april i Uggeløse Kirke: C-klassen

Lørdag den 2. maj i Uggeløse Kirke: C-klassen

St. Bededag fredag den 8. maj i Uggeløse Kirke: B-klassen

Lørdag den 9.maj i Uggeløse Kirke: B-klassen

Lørdag den 16. maj i Uggeløse Kirke: A-klassen

Lørdag den 23. maj i Uggeløse Kirke: A-klassen
 

Martin Corfix underviser og konfirmerer C-klassen og Mads Jacob Iversen underviser A- og B-klassen

NB - I vores kirke er der plads til 125 i Uggeløse kirke. Hvis konfirmandholdet er for stort deles det op, så der bliver to konfirmationer kl. 10.00 og 11.30, men ellers er reglen, at der kun er én konfirmation kl. 10.30.

Når alle konfirmandtilmeldingerne bliver afleveret frem til august 2020, kan vi danne os et billede af, hvor mange konfirmander der er, og derefter vil der gå besked ud til alle ang. tidspunkt.

Kommende konfirmander fra Lynge Skole begynder konfirmandundervisningen først i september 2020,

Der vil være Gospelgudstjeneste 25. august kl. 12.00 i forbindelse med Lynge Byfest og Kræmmermarked, som introduktion til konfirmandundervisningen.