2018-2019 Menighedsrådsmøder i Lynge Præstegårdslænge:

tirsdag 11. december

tirsdag 22. januar

tirsdag 19. marts

tirsdag 7. maj

torsdag 13. juni

onsdag 28. august

onsdag 9. oktober

tirsdag 12. november

Alle møder er offentlige og begynder kl. 19.00