For at blive konfirmeret skal man deltage i konfirmationsforberedelse.

Vi bruger forberedelsestiden til at få større kendskab til, hvad kristendom, tro og kirke er. Vi ser også på vore gamle sognekirker, og de historier de kan fortælle.

Man skal være døbt for at kunne blive konfirmeret. Er du ikke døbt, kan du sagtens deltage i konfirmationsforberedelsen alligevel. I fællesskab finder vi så en søndag, hvor vi holder dåb. Det bliver aftalt undervejs i forløbet.

Hvis din søn / datter går på en anden skole, men ønsker at blive konfirmeret hos os, kontakt da en af vore præster. Se oplysninger under "kontakt"

 

Konfirmationsdatoerne er følgende i 2019:

Lørdag den 27. april i Lynge Kirke: C-klassen v. Martin Corfix

Lørdag den 4. maj i Uggeløse Kirke: C-klassen v. Martin Corfix

Lørdag den 11. maj i Uggeløse Kirke: B-klassen v. Martin Corfix

St. Bededag fredag den 17. maj i Lynge Kirke: B-klassen v. v. Martin Corfix

Lørdag den 18. maj i Lynge Kirke: A-klassen v. Marie Høgh

Lørdag den 25. maj i Uggeløse Kirke: A-klassen v. Marie Høgh

Lørdag den 25. maj i Lynge Kirke: Maglebjergskolen v. Marie Høgh

NB – I vore kirker er der plads til 125 i Uggeløse og 150 i Lynge. Hvis konfirmandholdet er for stort deles det op, så der bliver to konfirmationer kl. 10.00 og 11.30, men ellers er reglen, at der kun er én konfirmation kl. 10.30.

Når alle konfirmandtilmeldingerne bliver afleveret til august 2018, kan vi danne os et billede af, hvor mange konfirmander der er, og derefter vil der gå besked ud til alle ang. tidspunkt.

Kommende konfirmander fra Lynge Skole begynder konfirmandundervisningen først i september, og der vil være konfirmandindskrivning i forbindelse med Lynge Byfest og Kræmmermarked søndag den 26. august i Gospelteltet kl. 12.00. Konfirmandindskrivningssedler vil blive delt ud på Lynge Skole kort før sommerferien. Øvrige konfirmander fra Lynge-Uggeløse Sogne, der går på andre skoler, bedes henvende sig til en af præsterne – lettest via mail.

Kommende konfirmander fra A-klassen bliver indskrevet i sognepræst Marie Høghs have på Uggeløse Bygade 79 den. 16. august kl. 19-20, hvor der vil være en forfriskning.

Mvh

Sognepræsterne

Marie Høgh og Martin Corfix

 

Konfirmationsdatoerne er følgende i 2020:
Lynge Kirke er lukkket p.gr.a renovering fra januar 2020 - til sommeren 2021

Lørdag den 25. april i Uggeløse Kirke: C-klassen

Lørdag den 2. maj i Uggeløse Kirke: C-klassen

St. Bededag fredag den 8. maj i Uggeløse Kirke: B-klassen

Lørdag den 9.maj i Uggeløse Kirke: B-klassen

Lørdag den 16. maj i Uggeløse Kirke: A-klassen

Lørdag den 23. maj i Uggeløse Kirke: A-klassen

 

NB - I vore kirker er der plads til 125 i Uggeløse og 150 i Lynge. Hvis konfirmandholdet er for stort deles det op, så der bliver to konfirmationer kl. 10.00 og 11.30, men ellers er reglen, at der kun er én konfirmation kl. 10.30.

Når alle konfirmandtilmeldingerne bliver afleveret til august 2019, kan vi danne os et billede af, hvor mange konfirmander der er, og derefter vil der gå besked ud til alle ang. tidspunkt.

Kommende konfirmander fra Lynge Skole begynder konfirmandundervisningen først i september 2019, og der vil være konfirmandindskrivning i forbindelse med Lynge Byfest og Kræmmermarked sidste søndag i august i Gospelteltet kl. 12.00. Konfirmandindskrivningssedler vil blive delt ud på Lynge Skole kort før sommerferien. Øvrige konfirmander fra Lynge-Uggeløse Sogne, der går på andre skoler, bedes henvende sig til en af præsterne – lettest via mail i foråret 2019.

Mvh

Sognepræsterne

Marie Høgh og Martin Corfix