Tirsdag d. 19. marts 2019, kl. 14:00

Historiker og fhv. seniorforsker ved Rigsarkivet Hans Sode-Madsen fortæller den spændende historie 

KZ-FANGERNES HELTE 1943-45: PRÆSTERNE FRITZ LERCHE OG SOPHUS BOAS 

Fritz Lerche, befandt sig i Danmark krigen igennem og havde sit kald på Islands Brygge på Amager i Hans Tausens Kirke. Lerche havde et ualmindeligt godt organisationstalent, og da 500 danske jøder blev deporteret til Theresienstadt i oktober 1943, var han hurtigt i gang med hjælpearbejdet i PUF, ”Præsternes uofficielle Forening”. Der blev nu via et illegalt netværk ledet af Lerche sendt en strøm af tøj- og madpakker afsted til de danske jøder i Theresienstadt. 

I efteråret 1943 kom Sophus Boas som sømandspræst til det sønderbombede Hamburg. Ingen skibe sejlede på denne tid, men fra sin norske kollega hørte han, at danske fanger sad i fængsler og tugthuse over alt i Det tredje Rige. Det tyske justitsministerium forbød imidlertid besøg og pakker. Den initiativrige sømandspræst fandt dog ud af, at mødte man op ved fængslets port og spurgte fængselsinspektøren, om at måtte holde gudstjeneste for sine landsmænd, var svaret som regel et ja. Boas medbragte altid en stor kuffert til sin præstekjole, men kufferten rummede også de forbudte varer tobak, medicin og vitaminpiller. De kunne rummes i præstekjolens store ærmer og blev under den fælles bøn lempet over til fangen. Ofte var fængselspersonalet forinden bestukket med cigaretter, smør eller snaps. Frem til krigens afslutning rejste Boas med sin kuffert rundt i hele Tyskland, besøgte 25 fængsler og tugthuse med 600 danske fanger.

Kaffe og kage koster 25 kr. Tilmelding til kirkekontoret senest 11. marts på telefon 4818 8556 eller mail: lynge.sognhilleroed@km.dk

 

Sted
Præstegårdslængen, Lynge